Anayasanın maddi ve şekli olmak üzere iki anlamı bulunmaktadır. Maddi anlamda anayasa, devletin temel yapısını, organlarını, işleyişini düzenleyen hukuk kurallarının tamamıdır. Şekli anlamda anayasa ise değiştirilmesi öteki şekli kanunlara daha sıkı kayıt ve koşullara bağlı olan bir metinde toplanmış olan kurallardır.

Bu açıdan baktığımızda kuşkusuz maddi anlamda anayasa kurallarının çeşitli anlamda anayasada yer aldığını görüyoruz. Ancak bazen maddi anlamda anayasada yer alan bir kuralın şekli anlamda anayasada yer almadığı görülür. Yasama organının seçiminde uygulanacak sistemi düzenleyen kurallar maddi anlamda anayasa kuralıdır. Ama anayasada yer almadığı için şekli anlamda anyasa kuralı değildir. Bununla birlikte şekli anlamda anayasa kuralı olup; maddi anlamda anayasa kuralı sayılmayacak kurallarda vardır; Kamu görevlilerine disiplin cezası verilmeden önce savunma alınma zorunluluğu.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.