Ceza hukukunun asıl amacı toplumsal varlık koşulunu güvence altına almaktır. Ortaklaşa yaşamın temel ve kaçınılmaz koşullarını güvence altına almaktır. Ama sadece buna indirgersek ‘ jandarma devlet’ anlayışı ile karşı karşıya kalırız.

Ceza hukuku bir frenler mekanizmasıdır. Ama ceza hukukunun başka bir işlevi daha olmalıdır.
Ceza hukuku değişik kurumlar yaratarak sosyal yaşamın gelişimini de sağlamalıdır. Ceza hukuku organize edici, geliştirici ve ileriye yönlendirici olmalıdır. Çağdaş devlet sadece çatışma halindeki sorunları çözmekle yetinmez, yetinemez. Ayrıca toplumun organize edicisi, eğiticisi, yönlendiricisi ve yol göstericisi olmalıdır. Ceza hukuku sadece var olan düzeni korumakla yetinemez , toplumun gelişip ilerlemesi için yeni kurumlar kurmalı, yönlendirici olmalıdır.

Kanun koyucu temel norm koymalıdır. Toplum için belli hedefler ortaya koymalıdır. Ceza hukuku işlevi gereği sadece kamu düzenini güvence altına almakla yetinmemeli , toplumu ilerletmeli , organize etmeli ve geliştirmelidir.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.