Başlangıç hükümlerini genel hükümlerden ayırmak gerekir. Genel bölümde yer alan hükümler kanunda sınırlı bir genel hüküm veya özel hüküm hüküm bulunmaması halinde uygulanır. Ama başlangıç hükümleri kanunda genel yada özel hüküm olup olmadığına bakmaksızın  uygulanan hukuk normlarıdır.

7 madde den oluşur;

1)Bir hükmün genel olup olmadığı önemlidir. Özel düzenlemeler genel düzenlemeleri dışlar. Bir hüküm genel mahiyette olup özell mahiyette değilse geneldir. Yine bir hüküm hem genel hem özel mahiyette ise özeldir.

2) Özel hukukta kişi iradesi önemlidir. Şu üç durumda irade kapalıdır= hata , hile, ikrah ( cebir zorlama tehdit)

3) İrade sakatlığında kişi isterse 1 yıl içinde işlemi düzeltebilir.

4) Hukuk kuralı soyuttur. Benzer tüm olaylarda uygulanabilir niteliktedir.

5)  Hukuk kuralları geneldir. Aynı duruma sahip kişilere aynı kural uygulanır.

6) Hukuk kuralları objektiftir. Kural olarak belli bir kişi ya da  kişilere ilişkin uygulama yapılmaz.

7) Hukuk kuralları süreklidir. Değiştirelene ya da kaldırılana kadar tüm olaylarda aynı kural uygulanır.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.