İdare yoplumsal ve gündelik yaşamın sürdürülmesi için etkinliklerde bulunur. Toplumsal ihtiyaçların hangilerinin idare tarafından gerçekleştirileceği de siyasal organın iradesiyle belirlenir. Ancak bu belirlemede siyasal organ tamamıyla serbest değildir. O ülkede egemen olan siyasal ekonomik ve sosyal sistem siyasi organın yetkilerini sınırlandırır.

Eğer bir ülkede liberal sistem benimsenmiş ise idare fonksiyonunun kapsamı son derece dardır. idarenin belli başlı faaliyet ve görevleri ülkenin birlik ve bütünlüğünü, düzenini korumak; bunun ötesinde bireylerin yapmadıkları yada karlı olmadığı için yapmak istemedikleri fakat yapılmasında kamu yararı görülen etkinlikleri yürütmektedir. Liberal düşüncede  bireylerin serbest rekabet içinde yürüteceği etkinlikleri ile kamu yararının ile kamu yararının en iyi şekilde gerçekleştireleceğine inanılır. Sosyalist düşüncede ise kamu yararının salt idarenin  yürüteceği etkinlikler ile sağlanacağına inanılır.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.