Karma yasal danışmanlıktan yasada söz edilmektedir. Oy yasal danışmanlığı ile yönetim yasal danışmanlığının bir araya getirilmesinden oluşur. Ancak yasada oy yasal danışmanlığı ile yönetim yasal danışmanlığı  ayrı ayrı düzenlenmiştir. Karma danışmanlık  kanunda ön görülmediği gibi açıkca, açıkcada yasaklanmamıştır. Yasada öngörülmesi gereken bir şey öngörülmemiş, düzenlenmemişse yasada boşluk vardır.

Burada da boşluk var denebilir.

MK-429 daki hükümler gereği kanuni danışmanın rızası gerekir. MK-429 da sayılarak belirtilmeyen işlemler mal varlığının yönetimine değilde  gelirlerine ilişkinse kişi fiil ehliyetine sahiptir. Eğer bunlar mal varlığının yönetimine ilişkinse  fiil ehliyetine sahip değildir. Karma danışmanın devreye girmesi gerekir. Karma danışmanlık vasi ye yaklaşır; ama vasilikle eşdeğer değildir. Mk da istek üzerine yasal danışmanlık  da öngörülmemiştir.

 

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.