Polis devleti  17. ve 18. yy larda kara avrupası ülkelerindeki mutlakiyetçi rejimleri açıklamak için kullanılan ve ilk kez Almanya da ortaya çıkmış bir kavramdır. Polis devleti kamunun yararı ferahı ve selameti için her türlü faaliyette bulunan  herşeyi yapan fakat hukuk kuralları ile bağlı olmayan devlettir.

Polis idarenin kamu yarar, refahı ve selametini sağlamak için yürüttüğü faaliyetleri ifade ettiği gibi  aynı zamanda bu faaliyetleri yürütürken kullandığı gücü ifade eder. Polis devletindeki idare için kuşkusuz kurallar vardır ama bu kurallar  bireylere bir güvence  sağlamaz. İdare kendi düzenleyen kurallara bağlı değildir.  Hükümdar hata yapmaz anlayışına dayanan polis devletinde hükümdar dolayısıyla da idare denetlenmez. Bugun polis devleti kavramı hukukla bağlı olmayan devletleri ifade etmek içinde kullanılır.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.