Kişinin icra mahkemesine başvurabilmesi için alacaklı taraf olması gereklidir. Alacaklı taraf olan kişi borçluya ait bir sözleşmeyle mahkemeye başvurabilir. İki kişi aralarında yaptıkları borç sözleşmesiyle alacaklı ve borçlunun meydana gelmesi sonucu bir alış veriş gerçekleşir. Taraflardan biri alacaklı diğeri ise borçludur. Bu nedene dayalı olarak alacaklı kişi borcunu alamadığı taktirde sözleşmede belirlenen gün, ay geciktiği taktirde bir avukat yardımıyla borçludan borcunu temin edebilir. İcra avukatı alacaklı kişiye yardımcı olur ve borçludan borcun tamamını ve gecikme bedelini alır. İcra avukatlarının fazla olduğu Ankara şehrimizde icra davalarına bakan birçok avukat bulunmaktadır. Ankara İcra Avukatlarına şöyle bir göz atmak gerekirse başkentin sunduğu faydayla burada resmi işlemler daha kolay ve daha temiz halledilebiliyor.

DIGITAL CAMERA

Ankara demek başkent demek! Burası bütün yasal işlemlerin oluştuğu halledildiği yerdir. İki kişi arasında yapılan alış verişte borçlu borcuna sadık kalmadığı ve borcunu ödemediği taktirde alacaklı taraf borçlu taraftan şikayetçi olabiliyor. Ülkemizde bu işlere icra ve şiflas mahkemeleri görevlendirilirken bu işlerden sorumlu icra avukatları tutuluyor. Mahkemelerde alacaklı tarafı savunan icra avukatları alacaklının elindeki borç senetlerini mahkemeye sunarak borçlu hakkında bir dava açabiliyor. İcra avukatları borçluya ait senetlerin örneklerini çıkartarak borcunu bildiren bir tebliğ ile birlikte bir ödeme emri göndermektedir. Ankara İcra Avukatları oldukça kaliteli avukatlardır. ODTÜ gibi kaliteli üniversitelerin hukuk bölümlerinde bulunan öğrencilerin Ankara’da avukatlık yapması da göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu öğrenciler öğretim hayatlarında kaliteli bir eğitim alır ve stajlarını kaliteli yerle de en iyi şekilde gerçekleştirirler. Ankara’da icra Avukatı bakarken bunlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

İcra avukatları gerekli belgeleri toplayıp karşı tarafa verdiği müddet boyunca eğer ki alacaklının borcunu, borçludan alamıyorsa haciz işlemini başlatmaya karar verir. Taşınır ve taşınmaz malların hepsi haciz işleminde el konulabilir nitelikli mallardır. İcra avukatı da işini en temiz yoldan yapmak için uğraşır ve borçlunun borcunu kurtarır. Bu beyanda Ankara İcra Avukatları aldıkları eğitim, staj yaptıkları yerler konusunda işlerini en temiz şekilde yapmayı başarırlar.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.