Türk Ceza Yasasının 243, 244, 245. maddelerinde düzenlenen Bilişim Suçları ile ilgili fiilleri işleyen kişi ve kişiler hakkında koşuşturma Cumhuriyet Savcılıkları kanalı ile resen takibi yapılacak suçlardandır. Bilişim suçu insanların birbiri ile toplumsal, teknik ve ekonomik iletişim kurmak için, bilgiyi düzenli şekilde işleyen elektronik aletlerden sağlamasıdır. Bu suçlara günümüzde oldukça sık rastlamak mümkündür. Haberlerde gazetelerde fazlasıyla şahit olduğumuz bu suçlar 6 ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar,

  • Bilgisayar sistemleri ve servislerine yetkisiz erişim ve dinleme
  • Bilgisayarın sabote edilmesi
  • Bilgisayar kullanılarak sahtecilik
  • Kanun tarafından korunan bir yazılımın izin alınmadan kullanılması
  • Diğer suçlar

Bunlar ise, vatanın bölünmez ve bütünlüğüne karşı hazırlanan WEB siteleri, toplum ahlakına aykırı içerikler, kişi veya kurumlara karşı yapılan sövme, hakaret içerikli yayınlar, yasadışı yayınların internet üzerinde veya bilgisayar sistemleri üzerinde, web siteleri, e-mail, forum ve benzeri teknolojik iletişimde kullanılan her türlü araç ile topluma iletilmesi suç teşkil eder…

Bilişim Suçları Nelerdir

Bilişim Suçlarında davaya bakma yetkisi suçun işlendiği şehirde bulunan mahkemedir. Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin yapıldığı yerin mahkemesine aittir. Sistemi engelleme, bozma, veri yerleştirme, verileri yok etme, değiştirme fiillerin işlendiği yer mahkemesi davayı görecektir. Başkasına ait banka kartının veya kredi kartının her ne suretle olursa olsun ele geçiren kişi, kart sahibine teslim etmemesi halinde veya kayıplara bildirilmemesi halinde kart sahibinin rızası olmadan kullanmasıyla oluşturduğu suç nedeniyle genel kural gereği son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yer yönünden yetkili mahkeme olacak ve yargılamayı yürütecektir.

Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka kartı veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi ağırlaştırılmış halini tanzim etmiş olup yasa menfaat teminini cezalandırmaktadır.

Bilişim suçları oldukça önemli suçlardandır. Bu suçlara bakan avukatın büyük bir ciddiyetle ve titizlikle çalışması suçu ortaya çıkartması gereklidir. Gerekli mahkeme avukatın sunduğu gerekçelerle en doğru kararı verecek, suçun büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre kişiyi cezalandıracaktır. Bu gibi davalarda hiçbir ayrıntı göz ardı edilmemelidir.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.