Bir evli çift evliliğinde sorun yaşamaya başlamışsa bu sorunlar büyümeye başladığında yakın çevre tarafından ve aile büyükleri tarafından barıştırma yöntemlerine gidilir. Bir aile kolay kurulmuyor, sözleri tekrar deneyin ikazları bir çifti barıştırmaya yetmediği zaman taraflardan birinin açtığı boşanma davasıyla yolların tamamen ayrılmasına karar verilir. Arada çocuklar yoksa boşanma daha risksiz olur. Boşanma birçok nedenlerle başlar. Mesela; ortak yaşam sürdürmeye karşı taraflar duygu ve istek göstermiyorsa, kronik huzursuzluk yaşanıyorsa, duygusal ve fiziksel şiddet oluştuysa, evliliğin geleceği karanlık görünüyorsa, ekonomik özgürlük bireyler arasında yoksa, çocuklar belirli bir büyüklükteyse veya çocuk yoksa, ilişkinin içerisine 3. Şahıslar girmişse taraflar arası boşanma yavaş yavaş düşünülmeye başlanmıştır. Boşanma Avukatı Ankara ilimizde kaliteli bir eğitimden sonra işlerini fazlasıyla ciddiyetle yapmaktadırlar.

Boşanmaya karar veren çiftler, ilk görevleri çocukları varsa çocuklara boşanmadan bahsetmek. Çocukların boşanma kararını anne ve babanın ağzından duyması daha güzeldir. Çocuğun bu sürece anne ve babasıyla girmesi boşanma etkisini azaltır. Çocuklar anne ve babasının ağzından gelecek hakkında çok net bilgiler duymak isterler. Daha sonraki adım ise boşanma sürecini planlamak. Bu boşanma takvimi şarttır. Ev, araba, eşyalar nasıl bölüşecek, çocukların vekâleti kimde kalacak bu gibi şeyler önemlidir. Ve kişiler bu gibi şeyleri atlamadan planlı ve programlı bir şekilde boşanma sürecinde konuşmalı ve takvimlerine uydurmalıdırlar. Diğer bir adım ise boşanma avukatı tutmak. Boşanma ne yazık ki resmi nikah kadar kolay olmuyor. Çok beklentilerle mutlulukla, umutla kurulan bir evliliğin bitişi duygusal anlamda da kişilere ciddi zararlar verir. Bireyin boşanma sürecinde yanında olabilecek Boşanma Avukatı Ankara’da ise boşanma öncesi, boşanma süreci, boşanma sonrasında bireylerin üzerine düşen yükümlülükleri bireyler arasında dengeli bir şekilde uyum sağlar.

İyi Boşanma Avukatı

Boşanmalarda ki hukuki süreç davanın açılmasıyla başlamaktadır. Yeni HMK ya göre dava dilekçesini müteakiben 3 defa tekrarlanacak 14’er günlük sürelere tabi dilekçeler hazırlanıp karşı tarafa bildirilir. Özellikle Ankara’da boşanma avukatları daha fazlalık göstermektedir. Ankara’nın başkent olması nedeniyle büyük bir kozmopolit yapının olması, çiftlerin boşanma sebeplerini oluşturan nedenleri arttırmaktadır. Boşanma Avukatına Ankara’dan başvuruluyorsa bu boşanma daha düzenli süreçler halinde ilerleyecektir.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.