İcra hukuku borcunu ödemeyen borçlunun borcunu, alacaklının talebi üzerine devlet zoruyla taşınır veya taşınmaz varlıklara el konularak, borçludan borcun alınmasıdır. Ülkemizde bu işlere icra ve iflas mahkemeleri bakmaktadır. Kişiler peşin ödemediği, karşılığında mal ve hizmet aldığı durumlarda peşin para yerine az miktarlarda taksitlendirilen paranın yarı yarı ödemelerini senetler halinde yaparlar. Borçlu ve alacaklı tarafından aralarında bir sözleşme yaparlar. Eğer ki borçlu borcuna sadık kalıp ödemezse alacaklı borçlunun imzası bulunan senet ve sözleşmelerle bu mahkemeye başvurabilir. Bunun için bir avukata ihtiyaç vardır. Ankara’nın başkent olması nedeniyle Ankara’da birçok icra avukatına rastlamak mümkündür. İcra avukatı Ankara’da olan bir birey her türlü işlemi daha rahat yapabilir, yaptırabilir.

İcra Avukatı Yeni Haber

İcra avukatı Ankara’da olan bir bireyin şansı daha açıktır diyebiliriz. Diğer illere nazaran Ankara’nın başkent olması sebebiyle İcra avukatları Ankara’da daha fazla gelişmiş daha fazla faydalanmaktadır. Alacaklı kendisine tuttuğu icra avukatıyla her türlü işlemini gerçekleştirebilir. Ellindeki resmi evrakların avukat tarafından mahkemeye sunulması ve alacaklıyı avukatın savunması kişiye daha fazla yarar sağlamaktadır. Kişi kendisi belgelerle mahkemeye başvuramaz ve bu işlemleri kendisi gerçekleştiremez. Her şeyin hukuki sürecini bilen avukat senetlerin tamamını alır. Borçluya biri örnek olmak üzere borcunu bildiren bir tebliğ gönderir. Borçlu bu tebliğe cevap vermiyor herhangi bir nedenle geri dönmüyorsa avukat senetlerle birlikte mahkemeden aldığı kararla borçluya haciz işlemini gerçekleştirir.

İcra Avukatı Ankara’da olan bir alacaklının işleri daha düzenli bir şekilde ilerlerken daha temiz bir şekilde halledilir. İcra avukatı alacaklının borcunu alması için düzenli ve titiz bir şekilde çalışır. Ankara deyince aklımıza ilk gelen resmi evraklar, memurlar, başkent olması gibi birçok özellik zaten gelmektedir. Diğer illere nazaran burada bulunan avukatlar remi evrakların gidişatını daha kolay takip edebilirler. Bu nedenle alacaklısı Ankara’da bulunan bir avukat işlerini daha kolay yapacaktır. Günümüzde birçok davayla karşılaşmak bu davalar hakkında bilgi almaktayız. Her birey kendi başına halledemeyeceği icra sorununu icra avukatına danışarak ilerler. Bunun için imzalanmış senetler ve sözleşmelerin mutlaka olması gereklidir.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.