Avukatlık

Her meslek kendi dalına ve ilgilendiği alana göre kutsaldır. Fakat avukatlık farklı bir boyutta bir meslek dalıdır. Kişilerle uğraşmak, üstelik suçlu kişilerle uğraşmak avukat mesleğine hayati tehlikeler bile verebilir. Kişi avukat olmak için liseden sonra üniversite eğitimine hukuk fakültesinde devam etmek istediğinde avukatlık mesleğini seçmiş olur. Avukatlık oldukça zorlu bir iştir. Avukat olmak için liseden sonra bu bölümde okumak için yeterli puanın kişinin
İcra hukuku borcunu ödemeyen borçlunun borcunu, alacaklının talebi üzerine devlet zoruyla taşınır veya taşınmaz varlıklara el konularak, borçludan borcun alınmasıdır. Ülkemizde bu işlere icra ve iflas mahkemeleri bakmaktadır. Kişiler peşin ödemediği, karşılığında mal ve hizmet aldığı durumlarda peşin para yerine az miktarlarda taksitlendirilen paranın yarı yarı ödemelerini senetler halinde yaparlar. Borçlu ve alacaklı tarafından aralarında bir sözleşme yaparlar.
Evlilik ne hayaller ve ne umutlarla gerçekleştirilir. Evliliğe karar veren çiftler tatlı telaşlarını bitirdiklerinde bir çatı altında aile kavramına imza atarlar. Oldukça kolay bir şekilde yapılan resmi nikâh sonrası eşler arasındaki pek çok nedenle ayrılık noktasına gelinebilir. Tarafların birbirleriyle anlaşamamaları, ekonomik sorunlar, 3. Şahısların evliliğe karışması, tarafların birbirlerine olan sevgi ve saygının bitmesi, tarafların özgürlük kavramını
Bir evli çift evliliğinde sorun yaşamaya başlamışsa bu sorunlar büyümeye başladığında yakın çevre tarafından ve aile büyükleri tarafından barıştırma yöntemlerine gidilir. Bir aile kolay kurulmuyor, sözleri tekrar deneyin ikazları bir çifti barıştırmaya yetmediği zaman taraflardan birinin açtığı boşanma davasıyla yolların tamamen ayrılmasına karar verilir. Arada çocuklar yoksa boşanma daha risksiz olur. Boşanma birçok nedenlerle başlar. Mesela; ortak yaşam
Türk Ceza Yasasının 243, 244, 245. maddelerinde düzenlenen Bilişim Suçları ile ilgili fiilleri işleyen kişi ve kişiler hakkında koşuşturma Cumhuriyet Savcılıkları kanalı ile resen takibi yapılacak suçlardandır. Bilişim suçu  insanların birbiri ile toplumsal, teknik ve ekonomik iletişim kurmak için, bilgiyi düzenli şekilde işleyen elektronik aletlerden sağlamasıdır. Bu suçlara günümüzde oldukça sık rastlamak mümkündür. Haberlerde gazetelerde fazlasıyla şahit
Bilişim günümüzde insanların birbiri ile toplumsal, teknik ve ekonomik iletişim kurmak için, bilgiyi düzenli şekilde işleyen elektronik aletler aracılığı ile iletişim sağlamasıdır.  Bilişim suçları da Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim Suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Günümüzde çook sık rastladığımız internet kaçakçılığı, bilgisayar bilgilerini, sızdırma suçları hep bilişim suçları arasına girmektedir.
Bir evlilik kolay bir kararla yapılmamaktadır. Zorlu bir dönemden geçen çiftler verdikleri kararla hayatlarını birleştirir ve kendilerine bir aile düzeneği hazırlarlar. Karşılıklı kararla verilen evlilik süreci farklı sebeplerle son verilmek istenirse ve bu bireylerin ikisi tarafından da istenirse bu anlaşmalı boşanma olur. Anlaşmalı boşanmada kişilerin birbirlerine olan saygısı bir nebze olsa da bitememektedir. Kanun tarafından en kolay boşanma şeklidir. Anlaşmalı
Avukatlık oldukça kutsal bir meslektir. Avukat olacak kişi liseden çıktıktan sonra üniversitelerin hukuk fakültesini bitirip, stajlarını bulundukları illerin barolarına bağlı avukatlık bürolarında tamamlarlar. Avukat olmak beceri işidir. Kişinin kendisine tamamen güven duyması gereken, soğukkanlı davranması gereken bir meslektir. Avukatlık farklı duygu ve düşüncelere sahip olsa da Ankara’da Avukat Olmak başka bir şeydir. Ankara ülkemizin başkentidir. Başkentte
Kişinin icra mahkemesine başvurabilmesi için alacaklı taraf olması gereklidir. Alacaklı taraf olan kişi borçluya ait bir sözleşmeyle mahkemeye başvurabilir. İki kişi aralarında yaptıkları borç sözleşmesiyle alacaklı ve borçlunun meydana gelmesi sonucu bir alış veriş gerçekleşir. Taraflardan biri alacaklı diğeri ise borçludur. Bu nedene dayalı olarak alacaklı kişi borcunu alamadığı taktirde sözleşmede belirlenen gün, ay geciktiği taktirde bir avukat yardımıyla
Evlilikler uzun bir süreç kararlar sonucu meydana gelir. Yetişkin bireyler hayatlarını birleştirerek aile olmaya karar verirler. Aile temeli çok yavaş atılan ve kararlı atılan bir temeldir. Hayatlarını birleştiren kişiler bir evde ailelerinden bağımsız birbirlerinden sorumlu olurlar. Ta ki anlaşmazlıklar meydana çıkıncaya kadar. Anlaşmazlıklar iki kişi arasında yaşanırken yakın çevreleri ve bireylerin aileleri bu durumdan fazlasıyla etkilenir. Araya giren aile büyüklükleri
Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.